Ansökan enligt SoL

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Socialtjänstlagen (SoL)
Ansökan om bistånd för i huvudsak äldre enligt Socialtjänstlagen SoL.
Ansökan om bistånd för äldre och personer med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen SoL. Alla insatser är behovsprövade.

Nedan finner du information om de olika insatserna som du kan ansöka om.

 • Hemtjänst/Boendestöd
  Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika former av stöd, service och omsorg i hemmet. Målet med hemtjänsten är att underlätta för dig att leva ett självständigt liv och att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma.

  Boendestöd är en praktisk och social insats för personer med psykisk funktionsnedsättning som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag.

 • Trygghetslarm
  Du som känner dig otrygg eller osäker i hemmet kan ansöka om att få ett trygghetslarm, för att kunna påkalla hjälp.

 • Dagverksamhet/sysselsättning
  Dagverksamhet är en insats för dig som är äldre med en demenssjukdom. Syftet med dagverksamheten är att underlätta för dig att bo kvar hemma genom meningsfull aktivitet och kontakt med andra.

  Sysselsättning är en insats till personer som på grund av en psykisk funktionsnedsättning möter betydande svårigheter i sin livsföring och som inte står till arbetsmarknadens förfogande.

 • Särskilt boende
  Särskilt boende är till för dig som inte längre kan få behovet av omsorg, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet. På flera av våra boenden finns enheter med demensinriktning.

 • Korttidsboende/växelvård
  Ett korttidsboende är ett tillfälligt boende med omvårdnad. Korttidsvistelsen kan fungera som växelvård, till exempel om någon vårdar en anhörig i det ordinarie boendet och behöver avlastning.
För mer information, gå in på Sigtuna kommun.

Personuppgifter
De personuppgifter du lämnar registreras hos Äldre- och omsorgsnämnden. De används för att handlägga ditt ärende. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas kan du skriftligen be om detta hos den personuppgiftsansvariga:


 • Sigtuna kommun
  Äldre- och omsorgsförvaltningen
  195 85 Märsta
Om du har frågor om den digitala tjänsten är du välkommen att höra av dig till kommunen på telefonnummer 08-591 260 00 eller via e-postformulär till Sigtuna kommun.

Inloggning
För att du ska kunna använda den digitala tjänsten och spara ditt ärende på Mina sidor måste du logga in med e-legitimation. Om du måste avbryta din ansökan, klicka på spara och stäng tjänsten. Din ansökan sparas då i 14 dagar.