Ansökan om transportdispens

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

I den här digitala tjänsten har du möjlighet att ansöka om transportdispens inom Sigtuna kommun, dvs ansökan om undantag från bestämmelserna i trafikförordningen (1998:1276) om största tillåtna vikt, längd, bruttovikt, axel-, boggi-/trippelaxeltryck.

Vikt- och dimensionsbestämmelser, se www.yrkestrafiken.se

Normalt tar handläggningen cirka två veckor, men denna tid kan variera. Se därför till att vara ute i god tid med din ansökan. Tiden för handläggningen förlängs om ansökan inte är komplett.


Sigtuna kommun tar ut en handläggningsavgift för hanteringen av dispensansökan. För gällande taxa se kommunens hemsida www.sigtuna.se

Personuppgifter
De personuppgifter du lämnar registreras hos Stadsbyggnadskontoret. De används för att handlägga ditt ärende. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas kan du skriftligen be om detta hos den personuppgiftsansvariga:

  • Sigtuna kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    195 85 Märsta
Om du har frågor om den digitala tjänsten är du välkommen att höra av dig till kommunen på telefonnummer 08-591 260 00 eller via e-postformulär till Sigtuna kommun.