Modersmålsundervisning anmälan och avanmälan

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Att bevara och utveckla sitt modersmål är av största vikt för lärande av andra språk, lärande i andra ämnen och för flerspråkiga elevers identitetsutveckling.
Mångkulturella enheten inom Barn- och ungdomsförvaltningen i Sigtuna kommun är en egen enhet med en enhetsschef som är ansvarig för verksamheten.
Mångkulturella enhetens uppdrag omfattar huvudsakligen:

Modersmålsundervisning i grundskolan
Studiehandledning på modersmålet
Anvisningar för mottagning och undervisning av nyanlända barn

Enheten erbjuder modersmålsundervisning från årskurs 1-9.
Verksamheten omfattar 1500 elever som läser ämnet modersmål och ca 500 elever som får studiehandledning. Vi har ett 60-tal lärare som undervisar i över 40 olika språk

Inloggning
I den här digitala tjänsten kan du logga in med e-legitimation. Om du är inloggad och behöver avbryta den digitala tjänsten kan du spara ditt ärende på Mina sidor genom att klicka på spara, och sedan stänga fönstret. Din ansökan sparas då i 14 dagar.