Anmälan för nyanlända elever med födelseår mellan 2005-2013

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Nyanlända elever- här anmäler du ditt barn till skolanSigtuna kommun erbjuder alla barn och ungdomar som bor här plats i skolan. Som ny i Sverige behöver du anmäla ditt barn till skolan för att barnet ska få en skolplacering.

Vi tycker att det är viktigt att alla elever får en trygg väg in i skolan och därför vill vi förbereda både elever och vårdnadshavare innan eleven börjar skolan.

Efter att anmälan gjorts kommer Mångkulturella enheten att kalla till ett inskrivningsmöte dit både barn och vårdnadshavare kommer. Till mötet tar vårdnadshavaren/kontaktperson med sig identitetshandlingar och vaccinationsintyg om det finns.