Orosanmälan Barn och Vuxna

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Anmäla att någon far illa
Det kan vara svårt att veta när man ska anmäla oro till socialtjänsten. Är du osäker kan du ringa till Mottagningsenheten och rådgöra, även anonymt.

Det du rapporterar här hanteras enbart under kontorstid. Är ärendet akut ska du ringa 112 eller telefonnummer som står nedan.

Som privatperson:
Som privatperson bör du (socialtjänstlagen) göra en orosanmälan om du känner oro eller har en misstanke om att ett barn/ungdom kan fara illa. Du kan vara anonym. Gällande oro för vuxna med missbruk eller våld i nära relation, får du anmäla till oss. Du kan vara anonym.

Som yrkesverksam:
De som arbetar inom verksamheter som berör barn och ungdomar är skyldiga (socialtjänstlagen) att göra en orosanmälan då oro finns. Det räcker att du har en oro, den behöver inte vara konkret. Den som regelbundet kommer i kontakt med missbrukare i sitt jobb har anmälningsskyldighet (LVM). Polisen har underrättelseskyldighet enligt polislagen och läkare en särskild skyldighet enligt LVM 6 § andra stycket.

Vad händer sedan?
Gällande barn tar vi kontakt med vårdnadshavare. Därefter genomförs bedömningssamtal. Vi fattar sedan beslut om att inleda utredning eller inte.
Gällande vuxna görs en bedömning om en frivillig utredning ska inledas eller inte, eller om en tvingande LVM-utredning inleds.

Kontaktuppgifter:
Telefonnummer: 08-591 263 16

Du når oss även via växeln 08-591 260 00.
Övriga tider, vänd dig till Socialjouren Nordväst.
Besöksadress: Södergatan 19 C, 1 trappa (läkarhuset), Märsta

Personuppgifter
De personuppgifter du lämnar registreras i ärendehanteringssystemet hos individ- och familjeomsorgsförvaltningen. De används för att handlägga ditt ärende. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas kan du skriftligen be om detta hos den personuppgiftsansvariga:

Sigtuna kommun
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
195 85 Märsta