Ansökan och orosanmälan, barn och vuxna

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Ansöka om hjälp eller anmäla oro att någon far illa
Du kan här ansöka om hjälp för din egen del. Du kan också anmäla oro om någon annan.
Det kan vara svårt att veta när man ska anmäla oro till socialtjänsten. Är du osäker kan du ringa till Mottagningsenheten och rådgöra, även anonymt.

Det du rapporterar här hanteras enbart under kontorstid. Är ärendet akut ska du ringa 112 eller telefonnummer som står nedan.

Som privatperson:
Som privatperson är det frivilligt att anmäla och du kan vara anonym.

Som yrkesverksam:
Arbetar du med något som berör barn och ungdomar är du skyldig att anmäla om du har oro. Det räcker att du har en oro, den behöver inte vara konkret. Om du i arbetet kommer i kontakt med missbrukare är du också skyldig att anmäla din oro, i vissa fall. Polisen har underrättelseskyldighet enligt polislagen och läkare en särskild skyldighet enligt LVM 6 § andra stycket.

Vad händer sedan?
Ansöker du så kontaktar vi dig för ett första möte.
Gällande orosanmälningar och barn tar vi kontakt med vårdnadshavare för bedömning och fattar sedan beslut om att inleda utredning eller inte.
Gällande orosanmälningar för vuxna görs en bedömning om en frivillig utredning ska inledas eller inte, eller om en tvingande LVM-utredning inleds.

Kontaktuppgifter:
Telefonnummer: 08-591 263 16

Du når oss även via växeln 08-591 260 00.
Övriga tider, vänd dig till Socialjouren Nordväst.
Besöksadress: Södergatan 19 C, 1 trappa (läkarhuset), Märsta

Personuppgifter
De personuppgifter du lämnar registreras i ärendehanteringssystemet hos individ- och familjeomsorgsförvaltningen. De används för att handlägga ditt ärende. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas kan du skriftligen be om detta hos den personuppgiftsansvariga:

Sigtuna kommun
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
195 85 Märsta