Beställning av kart- och mättjänster

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

I den här digitala tjänsten kan du beställa kart- och mättjänster.

Produkter
Här kan du läsa mer om våra kartprodukter och mätuppdrag: Kartor och mätning.

Har du frågor kring lantmäteriförrättningar eller fastighetsbildning, kontakta Lantmäteriet på 0771-636363. Lantmäteriets hemsida finns här: www.lantmateriet.se.

Kostnad och leveranstid
Sigtuna kommun tar ut en avgift för din beställning. Priset på beställningen varierar beroende på vilken kart- eller mättjänst du behöver för ditt ärende. För gällande taxa och leveranstid se kommunens hemsida Kartor och mätning.Personuppgifter
De personuppgifter du lämnar registreras hos Samhällsbyggnadskontoret. De används för att handlägga ditt ärende. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas kan du skriftligen be om detta hos den personuppgiftsansvariga:

  • Sigtuna kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    195 85 Märsta
Om du har frågor om den digitala tjänsten är du välkommen att höra av dig till kommunen på telefonnummer 08-591 260 00 eller via e-postformulär till Sigtuna kommun.

Om du väljer att logga in med Bank-ID så hittar du en kopia av din ansökan i mina sidor när du skickat in den.