Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Anmälningsplikten för bad, yrkesmässig hygienisk behandling samt undervisningslokaler regleras i § 38 i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Solarier regleras i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5 och 2014:1) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

Anmälningsplikt gäller för dig som ska starta och driva någon av dessa verksamheter. Varje verksamhetsutövare är ansvarig för sig egen verksamhet, även om ni delar lokaler. Detta innebär att om du har enskild firma och hyr in dig i en annan verksamhets lokaler så är du fortfarande skyldig att göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret. Om du har verksamhet i flera olika lokaler så är verksamheten anmälningspliktig för varje enskild lokal. Anmälan ska göras senast sex veckor innan du vill starta din verksamhet.

Läs mer om anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter.

Avgifter
Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en avgift för prövning av tillstånd och anmälningar. Timtaxan beslutas av kommunfullmäktige. Hur många timmar du får betala för avgörs av hur lång tid handläggningen av ditt ärende tar. Var därför noga med att lämna in en så komplett anmälan som möjligt.

Om du startar din verksamhet utan att göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Läs mer om taxor.

Personuppgifter
De personuppgifter du lämnar registreras i ärendehanteringssystemet hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. De används för att handlägga ditt ärende. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas kan du skriftligen be om detta hos den personuppgiftsansvariga:

  • Sigtuna kommun
    Miljö- och hälsoskyddsnämnden
    195 85 Märsta
Om du har frågor om den digitala tjänsten är du välkommen att höra av dig till kommunen på telefonnummer 08-591 260 00 eller via e-postformulär till Sigtuna kommun.

Inloggning
I den här digitala tjänsten kan du logga in med e-legitimation. Om du är inloggad och behöver avbryta den digitala tjänsten kan du spara ditt ärende på Mina sidor genom att klicka på spara, och sedan stänga fönstret. Din ansökan sparas då i 14 dagar.