Ansökan om installation av värmepump

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Tillstånd eller anmälan?
För installation av en värmepumpanläggning som tar värme från berg, mark, ytvatten eller grundvatten krävs ett tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Har värmepumpen en effekt på 10 MW eller mer så behöver även en anmälan om miljöverksamhet göras. Anmälan behöver göras till miljö- och hälsoskyddskontoret och tillstånd behöver sökas innan arbetet med installationen kan påbörjas.

En värmepump som innehåller en köldmediemängd över 10 kg eller som har 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter (CO2e) ska anmälas som köldmedieanläggning och en årlig kontrollrapport lämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Luftvärmepump
För luftvärmepumpar finns inte något generellt krav på anmälan eller tillstånd. Observera dock regeln om köldmediemängd eller koldioxidekvivalenter ovan!

Tänk på att placeringen av värmepumpen måste anpassas så att störande buller inte uppkommer för närboende.

Värmepump i skyddsområde för vattentäkt
För jord- och bergvärmepumpsanläggning i skyddsområde för vattentäkt gäller särskilda regler, kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret för mer information.

Läs mer om värmepumpar.

Taxor och avgifter
Miljö- och hälsoskyddskontoret tar för närvarande ut en avgift (3 timmars handläggning) för tillståndsansökan och anmälningar.

Läs mer om taxor.

Personuppgifter
De personuppgifter du lämnar registreras i ärendehanteringssystemet hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. De används för att handlägga ditt ärende. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas kan du skriftligen be om detta hos den personuppgiftsansvariga:

  • Sigtuna kommun
    Miljö- och hälsoskyddsnämnden
    195 85 Märsta
Om du har frågor om den digitala tjänsten är du välkommen att höra av dig till Miljö- och hälsoskyddskontoret på telefonnummer 08-591 266 60 eller via e-post till Sigtuna kommun.

Inloggning
I den här digitala tjänsten kan du logga in med e-legitimation. Om du är inloggad och behöver avbryta den digitala tjänsten kan du spara ditt ärende på Mina sidor genom att klicka på spara, och sedan stänga fönstret. Din ansökan sparas då i 14 dagar.