Misstänkt matförgiftning eller klagomål

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Matförgiftning
Matförgiftning är en möjlig orsak om du får symtom som illamående, kräkningar, magsmärtor och diarré. Symptomen kan uppträda allt ifrån en halvtimme efter det att man åt till över en månad senare, beroende på vad som orsakat matförgiftningen.

Misstänker du att du har blivit matförgiftad bör du snarast kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret. En snabb anmälan underlättar för Miljö- och hälsoskyddskontorets personal att identifiera orsaken och därigenom hindra att andra blir sjuka. Anmälan kan göras här, eller per telefon 08-591 266 60. Läs mer om misstänkt matförgiftning.

Klagomål
Som konsument upptäcker man ibland brister i livsmedelshanteringen på restauranger eller i butiker. Det kan vara brister i hygien eller märkning av livsmedelsprodukter, eller bristande redlighet som t.ex. ompaketering av utgångna varor. Kontakta Miljö- och hälsoskyddskontoret om du upptäcker några oegentligheter, så tar vi upp det i livsmedelskontrollen. Läs mer om klagomål på livsmedelshantering.

Personuppgifter
De personuppgifter du lämnar registreras i ärendehanteringssystemet hos Miljö- och hälsoskyddskontoret. De används för att handlägga ditt ärende. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas kan du skriftligen be om detta hos den personuppgiftsansvariga:

  • Sigtuna kommun
    Miljö- och hälsoskyddsnämnden
    195 85 Märsta

Om du har frågor om den digitala tjänsten är du välkommen att höra av dig till kommunen på telefonnummer 08-591 260 00 eller via e-postformulär till Sigtuna kommun.

Inloggning
Du kan välja om du vill starta den digitala tjänsten direkt eller logga in med e-legitimation. För att du ska kunna spara ditt ärende på Mina sidor måste du logga in med e-legitimation. Om du måste avbryta din ansökan, klicka på spara och stäng tjänsten. Din ansökan sparas då i 14 dagar.