Medborgarförslag

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.


Ett medborgarförslag är ett förslag om att förändra eller förbättra något inom Sigtuna kommun som inte finns i dag. Förslaget ska vara konkret och måste röra kommunens verksamhet eller ansvarsområde. Medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige.

Tänk på följande då du lämnar ditt förslag:
• Ett medborgarförslag får endast innehålla ett ämne.
• Får inte vara rasistiska eller odemokratiska.
• Får inte innebära myndighetsutövning mot enskild person

Alla som är folkbokförda i Sigtuna kommun kan lämna medborgarförslag.
Det betyder att alla, även barn, ungdomar och personer som inte har kommunal rösträtt får lämna ett förslag.

Föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar har inte rätt att lämna ett medborgarförslag.

Alla inkomna förslag är allmänna och offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst får läsa dem.