Anmälan om/ändring av registrering av livsmedelsverksamhet

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Registrering
Anmälan om registrering av livsmedelsansläggning krävs enligt artikel 6 i förordning (EG) 852/2004 samt LIVSFS 2005:20

En anmälan om registrering av livsmedelsansläggning kräver följande:

  • Organisations-/samordnings-/personnummer
Att överta en verksamhet är detsamma som att starta en verksamhet på nytt. Ägarbyte, byte av organisationsform samt om verksamheten flyttar till en ny plats innebär också att en anmälan om registrering måste göras.

Du behöver lämna in en anmälan för registrering till miljö- och hälsoskyddskontoret senast två veckor innan verksamheten startar.

OBS! En ofullständig anmälan innebär fördröjd handläggning.

Ändringar i verksamheten
Tänk på att kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret vid ändringar av din livsmedelsverksamhet. Exempel på ändringar är matlagning från grunden, eller upphörande av delar av verksamheten.

Tänk på att ett överlåtande av en verksamhet motsvarar att upphöra med den - alla eventuella tidigare tillstånd för anläggningen upphör.

Avgifter
  • Registreringsavgift
    En fast avgift för behandling av anmälan om registrering.

Läs mer om avgifter och taxa.

Personuppgifter
De personuppgifter du lämnar registreras i ärendehanteringssystemet hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. De används för att handlägga ditt ärende. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas kan du skriftligen be om detta hos den personuppgiftsansvariga:

  • Sigtuna kommun
    Miljö- och hälsoskyddsnämnden
    195 85 Märsta
Om du har frågor om den digitala tjänsten är du välkommen att höra av dig till kommunen på telefonnummer 08-591 260 00 eller via e-post till Sigtuna kommun.

Inloggning
I den här digitala tjänsten kan du logga in med e-legitimation. Om du behöver avbryta den digitala tjänsten kan du då spara ditt ärende på Mina sidor genom att klicka på spara, och sedan stänga fönstret. Din ansökan sparas då i 14 dagar.