Lägenhetsregister

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Lägenhetsnummer

Om det finns fler än en bostad med samma adress ska varje bostad ha ett lägenhetsnummer enligt den standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsregister.

Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad.

Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter, som namn, telefonnummer, e-postadress
belägenhetsadress, lägenhetsnummer och fastighetsbeteckning. Syftet med behandlingen är för att
kunna ajourhålla lägenhetsregistret.
Dina uppgifter har samlats in från ifylld beställningsblankett. Vid all behandling av dina
personuppgifter tillämpar vi den gällande integritetslagstiftningen. Den lagliga grunden för att
behandla dina personuppgifter är att det anses som en uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter
kommer att sparas enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Dina personuppgifter som vi behandlar kommer att delas med Lantmäteriet. Vi kan även behöva dela
dem med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Men vi kommer aldrig att föra över
dina uppgifter till ett land utanför EU.


De personuppgifter du lämnar registreras hos Stadsbyggnadskontoret. De används för att handlägga ditt ärende. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas kan du skriftligen be om detta hos den personuppgiftsansvariga:

Sigtuna kommun
Stadsbyggnadskontoret - Bygg och trafiknämnd
195 85 Märsta