Adressregistret

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Vad ska adressättas?

Belägenhetsadress sätts på en plats för att det finns något som behöver pekas ut på platsen, t.ex. entrén/ingången till ett hus.
För att en adress ska vara en belägenhetsadress enligt standarden, krävs också att den beslutats av den som är ansvarig för detta, d.v.s. kommunen. De platser som normalt behöver belägenhetsadresser är:

• Huvudentréer/ingångar till byggnader med bostäder där människor bor stadigvarande eller under längre perioder, t.ex. småhus, fritidshus.
• Om det finns flera ingångar som leder direkt eller via trapphus till bostäder i sådana byggnader, ska varje sådan ingång ha en unik adress.
• Huvudentréer/ingångar till byggnader med verksamheter som kontor, verkstäder, butiker m.m. där anställda och andra normalt verkar och vistas under arbetstid.
• Huvudentréer/ingångar till samlingslokaler, kyrkor, utbildningslokaler, idrottsanläggningar och liknande där många människor vistas samtidigt. Handbok Belägenhetsadress 2019-10-01 Version 3.0 17 (50)

• Industriella anläggningar av permanent karaktär som behöver regelbundna leveranser eller tillsyn.
• Obebyggda tomter (där bebyggelse kan förväntas).
• Byggnader där människor är eller kan förväntas bli folkbokförda ska alltid ha belägenhetsadresser.

Personuppgifter
De personuppgifter du lämnar registreras hos Stadsbyggnadskontoret. De används för att handlägga ditt ärende. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas kan du skriftligen be om detta hos den personuppgiftsansvariga:

Sigtuna kommun
Stadsbyggnadskontoret - Bygg och trafiknämnd
195 85 Märsta